Latgeo.lv website requires Javascript & Adobe Flash Player 8.

Latgeo SIA, Tallinas 37a, LV-1012, Rīga Tālrunis:    +371 7312191 Fakss:  +371 7312194 E-pastsl: latgeo@latgeo.lv Firma dibināta 1993. gada 31. maijā. Firmas dibinātāji bija speciālisti ar augstāko izglītību un viņu stingra apņemšanās bija darbam piesaistīt pēc iespējas vairāk speciālistus ar labu izglītību. Firmas pirmā atrašanās vieta bija Ogrē. Salīdzinoši neilgā laikā firma izauga līdz sešiem speciālistiem ar dažādu augstāko izglītību un tikai vienu Latvijas Universitātes studenti. Praktiski gada laikā firmas speciālisti saprata, ka Ogres mazpilsēta nav īstā darbības vieta, jo statūtos fiksētajos darbības veidos – zemes ierīcībā un ģeodēzijā, bija samērā maz pasūtījumu, tādēļ arī tika pievērsta uzmanība jaunu biroja telpu meklēšanai Rīgā. Tūlīt pēc gada, 1994. gadā, piemērotas telpas tika atrastas Rīgā, Skolas ielā 24, kurās jau tajā pašā gadā tika uzsākta firmas darbība. Strauji pieaugot pasūtījumiem, bija nepieciešamība palielināt speciālistu skaitu. Tā kā augstskolu beigušos speciālistus bija samērā grūti sameklēt, tika piesaistīti audzēkņi ar vidējo speciālo izglītību no Rīgas 3. arodskolas. Tādi speciālisti bija trīs, viņi veiksmīgi iekļāvās kolektīvā, apguva zināšanas no pieredzējušajiem kolēģiem un vēlākajos gados pat uzsāka savu patstāvīgo komercdarbību. Liela uzmanība tika pievērsta speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanai – firmas darbības pirmajos piecos gados tika aizstāvēts viens maģistra darbs, bet jau otrajā desmitgadē nākošais. Šajos gados firmā jau strādāja 12 speciālisti un šis skaitlis faktiski ir arī saglabājies līdz šim brīdim, jo no vadības puses tika pievērsta liela uzmanība, lai algas darbiniekiem būtu pietiekošas un firmas darbība, pasūtījumu izpildes ziņā, netiktu traucēta. 2003. gadā firma mainīja sava biroja atrašanās vietu Rīgā, šoreiz iekārtojoties Tallinas ielā 37A. Tā ir arī pašreizējā biroja atrašanās vieta. Pašreiz firmā strādā 10 speciālisti ar augstāko izglītību un 2 Latvijas Lauksaimniecības universitātes 3. kursa studenti. Galvenie darbības virzieni ir pakalpojumu sniegšana kadastrālajā uzmērīšanā ģeodēzijā un inženierģeodēzijā.  Kopš 2000. gada esam Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas biedri.